Záhorácka Magistrála

.. vyše 100 km cez Biele Karpaty, kopanice a Záhorie
"Já keď vidím kolo, porád mám husí kúži .." (pani na Žalostinej u Chalupovcov)

Úvod

Záhorie predstavuje územie ležiace západne od karpatského oblúka, ktoré na Slovensku zahŕňa Borskú nížinu, Chvojnickú pahorkatinu a časť Dolnomoravského úvalu. Červená turistická trasa sa začína v Chvojnickej pahorkatine v Skalici, odkiaľ pokračuje cez CHKO Biele Karpaty po Česko-Slovenskej hranici ku železničnej stanici Vrbovce, odtiaľ vedie do Sobotišťa, smeruje ku Kunovskej priehrade a do Senice. Poniže Šajdíkových Humeniec prechádza okrajom Borskej nížiny a pokračuje do Lakšárskej Novej Vsi a Studienky. Okrajom Vojenského výcvikového priestoru Záhorie vchádza do obce Závod, kde sa končí. Trasa má cez 100 km a až na pár úsekov je vhodná pre absolvovanie na bicykli.

.. chránená krajinná oblasť Záhorie ..