Cyklotúra Naprieč Slovenskom

.. vyše 1000 kilometrov na bicykli za 13 dní z východu na západ ..
".. Slovensko naše, prekrásna krajina, výhľadov plný kraj, na tvojich horách nádhery trónia v údoliach šumí ľúbezný háj .."

Chateau Topoľčianky

(Banská Štiavnica, Štiavnické Bane, Kopanice, Slavkov, Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Nová Baňa, Stará Huta, Chotár, Veľká Lehota, Jedľove Kostoľany, Obyce, Machulince, Topoľčianky, Skýcov, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Bošany, Práznovce, Topoľčany .. 103km)

  Po skorom rannom budíčku sme ihneď vyštartovali smerom na Štiavnické Bane, popri Vindšachtskom a Richnavskom jazere ďalej rázcestie pod Šementlovom, odkiaľ sa dalo odbočiť vľavo na Vysokú alebo vpravo na Banište. Mapa nám napovedala, že keď sa vydáme na Banište, tak by sme sa mohli po lesnej prašnej ceste dostať cez horáreň Slavkov až do Voznice, čo bolo nejakých 20 km lesom naprieč Štiavnickými vrchmi.

.. zvonica v Štiavnických Baniach ..
.. lesné cesty za Banišťom ..
.. Štiavnické vrchy ..
.. Štiavnické vrchy ..
.. bajkeri v Štiavnických vrchoch ..
.. Štiavnické vrchy ..
.. riečka Richnava ..
.. boli sme tu! .. a budeme ešte všelikde inde! ..
.. horáreň Slavkov ..
.. obrovský chránený strom ..

Po príchode do Voznice sme rovno pokračovali ďalej cez Rudno nad Hronom na Brehy, kde sme si v potravinách kúpili raňajky - tresku s pivom aby sme občerstvení mohli pokračovať cez Novú Baňu do Starej Huty. V Starej Hute sme stretli milú pani Teréziu Psotkovú, ktorá tu žije už 47 rokov a z toho 19 rokov robí kostolníčku. Postrážila nám bicykle a my sme sa vydali ovlažiť sa ku starohutskému vodopádu, ktorý sa radí medzi najmohutnejšie vodopády v stredoslovenských neovulkanitoch ..

.. nevymenil by som ..
.. raňajky v Brehoch ..
.. penzión Semmelrock v Novej Bani ..
.. Terézia Psotková zo Starej Huty ..
.. a jej mačky ..
.. Starohutský vodopdád ..

Zo Starej Huty nasledoval príjemný úsek do Veľkej Lehoty a po cestách bez akýchkoľvek áut alebo ľudí smerom na Jedľové Kostoľany a cez Obyce do Topoľčianok, kde sme sa v Gazdovskom dvore dobre naobedovali. Slnko pieklo ako bláznivé v podstate už od Bardejova. Cez obed sme boli dosť zničení teplom, takže takáto pauzička nám prišla vhod. V Topoľčiankach bolo všetko nepríjemne predražené, ale tento Gazdovský dvor sa nám pozdával, tak sme v ňom nakoniec pobudli .. a možno aj preto, že som dostal chuť na omeletu, ktorú som už nemal dobre dlho ..

.. lazy nad Starou Hutou ..
.. lazy nad Starou Hutou ..
.. Veľká Lehota ..
.. Veľká Lehota ..
.. smerom na Jedľové Kostoľany ..
.. Jedľové Kostoľany ..
.. smerom na Obyce ..
.. Obyce ..
.. Obyce ..
.. Obyce ..
.. Maťov obed ..
.. Manikov obed ..
.. Château Topoľčianky ..

Aby sme sa vyhli hlavným ťahom, pobrali sme sa na Skýcov a cez Ješkovu Ves do Klátovej Novej Vsi, kde sme vymákli umeleckého kováča pána Paška, ktorý práve pracoval na nejakom plote. Pristavili sme sa pri ňom, dali do reči a o malú chvíľu sa ocitli u neho na dvore s dvomi chladenými pivečkami. Veľmi pekne mu touto cestou ďakujeme za pohostenie a prezentáciu jeho tvorby. Kiež by takýchto dobrých ľudí bolo na západe viac.

.. okolie Tríbeča ..
.. okolie Tríbeča ..
.. okolie Tríbeča ..
.. pustatina ..
.. polia ..
.. Klátova Nová Ves ..
.. Jozef Paško pri práci ..
.. jedno z diel Jozefa Pašku ..

Opustili sme Klátovu Novú Ves a pokračovali cez Bošany do Práznoviec. Tu sme si spomenuli na nedávnu cyklotúru Tríbečom, kedy sme z Veľkého Tríbeča nejakým omylom zišli do Solčian a nasledovne do Topoľčian, odkiaľ nám nešiel žiadny vlak a museli sme bicyklovať až do Piešťan. Tentokrát sme chceli skončiť v Topoľčanoch, predsa len z Banskej Štiavnice to bolo opäť cez 100 km. Naša milá kamarátka Silvia z formácie Silvia Fourporation nám poradila ubytovanie a o malú chvíľu sme sa ocitli v peknom penzióne úplne sami. Po naplánovaní ďalšieho dňa (chceli sme potiahnuť až do Šaštína-Strážov) sme sa vybrali do neďalekej čínskej reštaurácie na večeru a potom si išli obzrieť nočné Topoľčany. V meste boli dve terasy plné ľudí, ktoré domáci familiárne volali modrá a červená. Komárov bolo viac jak babiek demokratiek na mítingu HZDS, ale chceli sme si dať pár pív tak sme nemali na výber. Topoľčany v noci boli kľudné, zopár mladých popíjalo na námestí a príjemných 20 stupňov sme vrúcne uvítali .. (pokračovanie)

.. Maťo sleduje mapu na ďalší deň ..
.. mestský úrad v Topoľčanoch ..
.. Maťo s kamošom v Totpoľčanoch ..
.. kostol v Topoľčanoch ..
.. fontána na námestí ..
.. kostol v Topoľčanoch ..