Cyklotúra Okolo Poľany

.. alebo fotoreportáž zo 140 kilometrov po Poľane
"Mám 81 rokov a 21 vnúčat .." (Starenka v Bielej Vode)

Úvod

  Okruh okolo Poľany je jednou z najznámejších cyklotrás v Podpoľaní. Cyklotrasa prechádza malebným Detvianskym regiónom, cez chránenú krajinnú oblasť Poľana a pomedzi Bohom zabudnuté dedinky, kde akoby sa zastavil čas. Poľana je krajinný celok Slovenského stredohoria. Má charakter mohutného kruhovitého masívu, keďže ide o silne erodovaný stratovulkán. Od roku 1981 chránená krajinná oblasť. Nachádza sa v centrálnej časti Slovenska a ohraničujú ju zo západu a juhu Zvolenská kotlina a z východu a severu Volovské vrchy. Pohorie je len riedko osídlené a väčšie sídla sa nachádzajú najmä v okrajových častiach. V južnej časti leží okresné mesto Detva a Hriňová.

.. chalupa na lazoch nad Bratkovicou ..