Krížom Krážom Po Indii

.. reportáž Juraja Bogdaňa z roku 1969 ..
"Vážení priatelia, nedávno som sa vrátil z Indie a chcem sa s vami podeliť so všetkým,
čo som na svojej ceste po tejto krajine videl, prežil a skúsil, porozprávať vám o svojráznych ľuďoch a živote,
ktorý sa podobá rozprávke z Tisíc a jednej noci." (Juraj Bogdaň)

Dodatok na záver

Juraj Bogdaň (1930-2002) bol čestný člen a tajomník Československého červeného kríža v Levoči, ktorému zasvätil celý svoj život a väčšinu svojho pôsobenia sa venoval písaniu, bádaniu a podpore modernej medicíny. Už ako dobrovoľník získaval darcov krvi v regiónoch, v ktorých pôsobil. Začínal v Levoči, pokračoval v Prešove a v obci Malé Trnie pri Pezinku viedol školu ČSČK. Neskôr sa presťahoval do Lamača v Bratislave.

Dvadsaťtri rokov (1965-1988) bol šéfredaktorom časopisu Zdravie. V roku 1968 sa spolu s fotografom Ferom Spáčilom (1927-1996) vydali do Indie, ktorú precestovali krížom krážom, aby spoznali miestne pomery, tamojšie zvyky a zoznámili sa s jogou. Táto reportáž vyšla na pokračovanie v dvanástich číslach časopisu a toto je jej prepis.

"Juraj bol veľmi milý a statočný človek" uviedol v týchto dňoch Milan Polášek (Satjajoga.org), jeden z najskúsenejších učiteľov jogy na Slovensku, ktorý sa vyše 50 rokov zaoberá teoretickou i praktickou stránkou tradičnej jogovej filozofie a dodal "Ako prvý sa odvážil v čase Husákovej 'normalizácie' uverejniť články o joge, hoci nás vtedy sledovala ŠTB ako podozrivú náboženskú sektu. Časopis Zdravie vtedy urobil prielom do sveta totality pokiaľ ide o jogu. Na tom základe som mohol vydať úplne oficiálne knižky o joge a napokon to prijali ako legálnu vec všetky socialistické krajiny dirigované Moskvou. Jarmila Motajová a Juraj Bogdaň vtedy riskovali svoje postavenie, lebo ona mohla skončiť niekde ako upratovačka a on v kotolni. Patrí im uznanie za statočnosť. Vystupovali pod svojim menom, riziko na nich presunul vtedajší predseda Československého červeného kríža MUDr. Fedor Liška. Ja som vtedy menej riskoval než oni." Milan Polášek vydal jednu z legendárnych kníh o joge s názvom "Joga osem stupňov výcviku", ktorú v roku 1990 vydal Šport - slovenské telovýchovné vydavateľstvo Bratislava. Túto knihu si môžete prečítať aj online na tejto stránke.


.. oslava 70. narodenín ..

Poďakovanie

Danuše Bogdaňová za venovanie kompletného ročníka časopisu Zdravie a diapozitívov,
Milan Polášek za doplnenie mnohých informácií,
Alžbeta Slováková-Spáčilová za informácie,
Ján Benčík za korektúry po prepisovaní textu,
Vladislav Konečný za zapožičanie Dimage Scan Dual IV skeneru.
Online spracoval a diapozitívy naskenoval Mnk vo februári 2014.

Táto stránka je venovaná hlavne Jurajovej žene Danuši, dcéram Jirke a Dade a ich rodinám,
bývalým nebohým kolegom Ferovi Spáčilovi a Erike Bukovinskej, ďalej Valérii L. Fakundinyovej,
a taktiež všetkým ľuďom, ktorí si Juraja dodnes pamatäjú. Česť jeho pamiatke ..